Website design and logo design I create since 2004 every day

My website design

Website design I made since 2004. You wants to see more - go to the section of the menu - web design

View all works in the portfolio on the web sites

watch Now

About Me

I create a lively design since 2004

Меня зовут Сергей Галкин, мне 38 лет. В 2004 году окончил Академию дизайна и искусств в Харькове. С 2004 года работаю в области графического дизайна и веб-дизайна. В 2008 году создал дизайн-студию, основные направления - создание логотипа, дизайн упаковки, веб-дизайн, сайты под ключ. Готов создать для вас дизайн любой сложности в этих направлениях. Для каждого вашего проекта я сделаю от 3 до 5 вариантов дизайна. Работаю до утверждения итогового варианта. Офисы студии открыты в Украине г. Запорожье и Польше г. Познань ( EN ) My name is Sergey Galkin, I am 37 years old. In 2004 he graduated from the Academy of Design and Arts in Kharkov. Since 2004 I work in the field of graphic design and web design. In 2008 he created a design studio, the main directions - creating a logo, packaging design, web design, turnkey sites. Ready to create for you the design of any complexity in these areas. For each of your projects I will make from 3 to 5 design options. I work until the final version is approved. The offices of the studio are open in Ukraine, Zaporozhye and Poland, Poznan (PL) Nazywam się Sergey Galkin, mam 37 lat. W 2004 roku ukończył Akademię Designu i Sztuki w Charkowie. Od 2004 roku zajmuję się projektowaniem graficznym i projektowaniem stron internetowych. W 2008 roku stworzył studio projektowe, główne kierunki - tworzenie logo, projektowanie opakowań, projektowanie stron internetowych, witryny pod klucz. Gotowy, aby stworzyć dla Ciebie projekt dowolnej złożoności w tych obszarach. Dla każdego z twoich projektów wykonam od 3 do 5 opcji projektowych. Pracuję do momentu zatwierdzenia ostatecznej wersji. Biura studia są otwarte na Ukrainie, w Zaporożu i Polsce, w Poznaniu

Logotype

My logos from 2004 to the present day, a great logo you can see in the menu section - logotyp

View all works in the portfolio on the logo design